Translate
Copenhagen Phil

½12 kammerkoncerter

Den bedste måde at udvikle sig som mu­si­ker er ved at spille kam­mer­mu­sik. Når mu­si­ker­ne i Co­pen­ha­gen Phil mø­des på kryds og tværs, knyt­tes tæt­te mu­si­kal­ske for­bind­el­ser, der for­gren­er sig ud i he­le or­kes­tret. I kam­mer­mu­sik­ken op­står tæt­te og in­ten­se re­la­tion­er, og den var­me, der er i or­kes­tret, kom­mer man som pub­li­kum meget tæt på i kam­mer­kon­cert­er­ne.

Fire koncerter er plan­lagt med mu­sik fra den klas­si­ske mu­siks fød­sel og frem til de ny­e­ste to­ner – måske end­nu ikke skrev­et. Kon­cert­er­ne til­ret­te­læg­ges af mu­si­ker­ne selv, og alle kon­cert­er præ­sen­te­res af en mu­sik­kyn­dig gui­de, der er med til at ska­be den ven­li­ge og u­for­mel­le stem­ning, der ka­rak­te­ri­se­rer kon­cert­er­ne, når klok­ken slår halv 12.

Koncertsted for ½12 kammerkoncerterne:
Metronomen
Godthåbsvej 33
2000 Frederiksberg

Koncertdatoerne i sæson 2015/2016:


Søndag 18. oktober 2015

Søndag 22. november 2015

Søndag 21. februar 2016

Søndag 13. marts 2016

Programmerne offentliggøres løbende under hver koncert.

Billetter købes ved indgangen på koncertdagen fra kl. 11:00 og kan ikke reserveres på forhånd.

Pris: 90 kr. /
Medlemmer af Venneforeningen: 50 kr.


Koncertsted i sæson 2015/2016:

Metronomen
Godthåbsvej 33
2000 Frederiksberg