Video

VERDENS BEDSTE INSTRUMENT

Sigurd Barrett og Copenhagen Phil jagter svaret på, hvad det bedste instrument i hele symfoniorkestret er! Er det violinen? Fløjten? Eller slagtøjet? Hvordan kan musikerne mon blive enige, når alle synes, at netop deres instrument er det absolut bedste… Oplev her traileren til filmen Verdens Bedste Instrument, der kan ses bl.a. her på siden  i løbet af efteråret 2022. Filmen er produceret af Bonde Media i samarbejde med Musik & Ungdom og er støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Augustinus Fonden.

AFGØRENDE ØJEBLIKKE

Afgørende øjeblikke er Copenhagen Phils seneste bud på en ny måde at præ­sen­tere klassisk musik for et stadig bredere publikum. I en serie af seks koncert­fore­stil­ling­er opfører vi sym­fo­ni­ske værker, der mar­ke­rer et afgørende øjeblik i musik­historien, verdens­historien eller kom­po­nist­ens per­son­lige for­tæl­ling. Med på scenen og i salen er også nogle af Dan­marks bedste skue­spil­lere, folk­ene bag den popu­lære danske podcast Third Ear samt de visu­elle design­magere Dark Matters.

LÆR OM INSTRUMENTERNE

Som følge af Corona-pandemien, hjem­me­arbejde og hjemmeskoling tog Copenhagen Phils musikere staven i egen hånd og lavede små informative videoer om deres instrumenter og den musik, orkestret spiller – henvendt til alle nysgerrige børn (og deres forældre).

OPEN ORCHESTRA

Open Orchestra [OO] – gå rundt i musikken. Med Open Orchestra ønsker Copen­hagen Phil at åbne symfoni­orkestret og aktualisere den klassiske musik for et nyt og bredt publikum. Open Orchestra-koncerterne præ­sen­te­rer en interaktiv symfonisk rejse gennem den klassiske musik. Her kan publikum bevæge sig frit rundt i musikken og komme helt tæt på Copenhagen Phils 65 musikere, der er spredt ud i salen som en musikalsk labyrint.

ROSKILDE FESTIVAL

Orkestret indtog Roskilde Festival 2017 – oven i købet med hele to koncerter og på festivalens to største scener. Med sommernavnet, Tivoli Copen­hagen Phil, gav orkestret en klassisk koncert under Arena teltets kæmpemæssige teltdug – en koncert, hvor 10.000 publikummer kvitterede med dans og højlydt applaus. Senere samme dag sad 20 musikere klar på Orange Scene, hvor de spillede med et af festi­val­ens hovednavne, Father John Misty, for 50.000 publikummer.

PLÆNEKONCERTER I TIVOLI

Copenhagen Phil har stået for en stor del af musikken i Georg Car­sten­sens gamle have hver sommer siden 1843, hvor Tivoli – og orkestret – blev grundlagt. Med sommernavnet Tivoli Copenhagen Phil er vi utrolig stolte af fortsat at spille klassiske koncerter af højeste kvalitet – både i Tivolis Koncertsal og på Plænen.

TIVOLI COPENHAGEN PHIL

Traditionen tro skifter orkestret hver sommersæson navn til Tivoli Copenhagen Phil og spiller i Tivoli – den eneste forlystelsespark i verden med sit eget professionelle symfoniorkester. Sådan har det været, lige siden Tivoli blev grundlagt i 1843, og H.C. Lum­bye og hans or­kester: “Det Lum­bye­ske Sel­skab” blev hyret til at forestå musikken i haven. Orkestret er vokset siden da – og i vinter­sæsonen blevet til et lands­dels­orkester – men rødderne til Tivoli er fortsat intakte.

FLASH MOB I METROEN

Den 17. april 2012 fik passa­ge­rer­ne i Kø­ben­havns Me­tro sig en over­rask­else. Skærm­e­ne på per­ron­er­ne an­non­ce­re­de om et ’Klas­sisk Sær­tog’, og plud­se­lig lød en fløj­te, så en obo og så kom violinerne frem. Co­pen­hagen Phil var i gang med en sur­prise-kon­cert, en flash mob, der bød de for­bløf­fe­de pas­sa­ge­rer på Griegs Peer Gynt. Videoen er set millioner af gange verden over.

60 MINUTES OF
WHEN SAINTS GO MACHINE

I februar 2017 mødte Copenhagen Phil og When Saints Go Machine hinanden og tog på en 60 minutters lang symfonisk rejse ved to ud­solg­te koncerter i Konservatoriets Koncertsal. Resultatet af det unik­ke møde kom der denne koncert­film ud af. Nyd musikken – og skru op for volumen!

FLASH MOB PÅ HOVEDBANEN

Den 2. maj 2011 lav­ede Co­pen­ha­gen Phil en flash mob på Kø­ben­havns Hoved­ba­ne­gård. De man­ge rejs­en­de spær­re­de både øj­ne og ører op, da orkestrets mange musikere én efter én stødte stimlede sammen og fyld­te den sto­re afgangshal med musik. Flash mob’en var den første i verden med et symfoniorkester – og den er set over 11 millioner gange verden over.

BØRNESANG – JEG VED EN LÆRKEREDE

1000 skolebørn sang i april 2017 Jeg ved en lærkerede, da de deltog i en børnekoncert for skoler i Konservatoriets Koncertsal. Ved koncerten tegnede og fortalte Carl Quist-Møller live til musikken og tog børnene med på en rejse ind i den klassiske musiks fortryllende univers.

GYMNASIEKOR KONCERT

250 gymnasiekor-sangere fra hele Sjælland lagde den 31. marts 2017 vejen forbi Konservatoriets Koncertsal, hvor de side om side med orkestrets musikere, tre solister og Kammerkoret Hymnia fyldte scenen til bristepunktet. Musikken var Gades Elverskud – og her I østen stiger solen op.

60 MINUTES

Med Copenhagen Phils 60 minutes-koncerter har en række toneangivende rytmiske artister siden 2011 hvert år mødt det klassiske orkester. Herunder bl.a. Den Sorte Skole, Peter Sommer, Christopher, Bisse, When Saints Go Machine, Mew, Love Shop, Oh Land, AvAvAv, Myrkur og her: Efterklang – i vores 60 minutes stop motion film.