Orkestret

CHEFDIRIGENT

Toshiyuki Kamioka tiltrådte som Copenhagen Phils chefdirigent fra sæson 2016/2017 for en seksårig periode. Han er født i 1960 i Tokyo, hvor han har studeret direktion, komposition samt klaver og violin på National University of Fine Arts & Music. I 1982 blev han belønnet med den eftertragtede ’Ataka Prize’, og to år senere modtog han et Rotary legat til at studere direktion hos Klauspeter Seibel på kon­ser­va­to­riet i Hamborg.

I 1987 havde han opnået en stilling som le­ktor i kam­mer­mu­sik og ak­kom­pag­ne­ment på Kon­ser­va­to­riet i Ham­borg, og i sæson 2000/2001 blev han pro­fes­sor for ope­ra­klas­ser­ne på Frank­furt-am-Main Kon­ser­va­to­riet. Siden efter­år­et 2004 har han været pro­fes­sor på Hoch­schu­le für Musik Saar i Saar­brück­en, hvor han ar­bej­der med ud­vik­ling­en af den kom­men­de diri­gent­­ge­ne­ra­tion – en opgave, der holder ham skarp og pro­­fes­sio­nel helt ud i fingerspidserne.

Toshiyuki Kamioka fik sin første teatererfaring som repetitør for solister og som kapelmester ved Städtische Bühnen i Kiel. Fra 1992 til 1996 var han 1. Kapelmester ved Aalto Theater i Essen. Mellem 1996 og 2004 var han Generalmusikdirektør i Hessisches Staatstheater i Wiesbaden. I løbet af de otte sæsoner fra 1998 til 2006 var Kamioka chefdirigent for Nordwest-deutsche Philharmonie i Herford og blev samtidig regelmæssigt inviteret til at turnere i Tyskland og i udlandet. Koncerter med ensembler som fx NHK Symphony Orchestra i Tokyo og Bamberg Symphony Orchestra har givet Kamioka et internationalt ry, hvor både pressen og offentligheden har rost ham for hans sofistikerede musikalske fortolkninger. Udover hans dirigentengagementer optræder Toshiyuki Kamioka jævnligt som en subtil og virtuos klaversolist.

Toshiyuki Kamioka blev Generalmusikdirektør for Wuppertal Symfoniorkester i sæson 2004/2005 og blev fra sæson 2009/2010 til­lige chef­di­ri­gent og kunst­ne­risk leder her. Under hans stafet har Wuppertal Sym­fo­ni­or­kes­ter udviklet sig be­tyd­e­ligt både mu­si­kalsk og tek­nisk til et or­ke­ster i top­klasse. Kamioka har samtidig fungeret som General­mu­sik­di­rek­tør for Saar­länd­isches Staats­theater i Saar­brück­en sid­en sæ­son 2009/2010 ind­til som­mer­en 2014. Siden 2014/2015 har han været General­musik­di­rek­tør og opera­chef på Wup­per­tal­er Bühnen und Sin­fo­nie­or­che­ster GmbH.

I 2010 modtog Toshiyuki Kamioka ’Von der Heydt-Kulturpreis’ i Wuppertal. I begyndelsen af 2011 tildelte Music Pen-Club Japan ham en ’koncert Prize’ for sit arbejde som dirigent for japanske orkestre samt for at have turneret i Japan med Wuppertal Symfoniorkester.

Augustinus Fonden støtter ansættelsen af Toshiyuki Kamioka som Copenhagen Phils chefdirigent.

Copenhagen Phil is proud to present Toshiyuki Kamioka as our new Chief Conductor. He is starting his six-year tenure this 2016/2017 season. He was born in Tokyo in 1960, where he studied conducting, composition, piano and violin at the National University of Fine Arts and Music. In 1982, he was awarded the coveted ‘Ataka Prize’ and, two years later, received a Rotary International Fellowship to attend the Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, where he studied conducting under Klauspeter Seibel.

By 1987, he had received a position as Lecturer in Chamber Music and Accompaniment at the Hochschule für Musik und Theater in Hamburg and, during the 2000/2001 season, he served as Professor for the Opera Studio at the Hochschule für Musik Frankfurt-am-Main. Since Autumn 2004, he has been Professor of Conducting at the Hochschule für Musik Saar in Saarbrücken, where he works towards the development of the next generation of conductors.

Toshiyuki Kamioka gained his first opera conducting experience as solo repetiteur and Kapellmeister at the Städtische Bühnen in Kiel (currently known as Theater Kiel). From 1992 to 1996, he was the lead Kapellmeister at the Aalto Theater in Essen and between 1996 and 2004, he held the post of General Music Director at the Hessisches Staatstheater in Wiesbaden. During his eight seasons, from 1998 to 2006, as Chief Conductor of the Nordwestdeutsche Philharmonie in Herford, he was regularly invited to tour with orchestras in Germany and abroad. Concerts with such ensembles as the NHK Symphony Orchestra in Tokyo and the Bamberg Symphony Orchestra have gained him an international reputation where both the press and audiences have praised him for his musical and sophisticated interpretations. In addition to his commitments as conductor, Toshiyuki Kamioka performs regularly as a concert pianist.

Toshiyuki Kamioka became the General Music Director of the Sinfonieorchester Wuppertal (SOW) in the 2004/2005 season and became the Chief Conductor and Artistic Director in 2009/2010. Under his baton, the Sinfonieorchester Wuppertal has developed both musically and technically into a top-class orchestra. Toshiyuki Kamioka has also served as the General Music Director of the Saarländisches Staatstheater in Saarbrücken from the 2009/2010 season until the summer of 2014. Since 2014/2015, he has been the General Music Director and Opernintendant at the Wuppertaler Bühnen.

In 2010, Toshiyuki Kamioka received the ‘Von der Heydt-Kulturpreis’ in Wuppertal. At the beginning of 2011, the Music Pen Club Japan awarded him the ‘Concert Performance Prize’ for his work as a conductor of Japanese orchestras and for his tours to Japan with the Sinfonieorchester Wuppertal.

ÆRES-GÆSTEDIRIGENT

Christoph Eschenbach er et fænomen blandt den øverste liga af internationale dirigenter. Han hører til den tyske elite og er anerkendt verden over som både dirigent og pianist – og er elsket af publikum for hans særlige evne til altid at tilføje hans optrædener en sjælden følelsesmæssig intensitet. Eschenbach er berømt for bredden af ​​sit repertoire og dybden i sine fortolkninger. Han har haft chefdirigent-stillinger ved mange førende orkestre og opnået de højeste musikalske hædersbevisninger.

Eschenbach er uddannet i Hamborg, hvor hans to mentorer – George Szell og Herbert von Karajan – har haft en gennemgribende indflydelse på hans dirigentvirke. Han debuterede i 1975 med San Francisco Symphony Orchestra. I dag er Christoph Eschenbach yderst efterspurgt blandt verdens fineste operahuse og orkestre herunder orkestrene i Wien, Berlin, Paris, London, New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Milano, Rom, München, Dresden, Leipzig, Madrid, Tokyo og Shanghai.

Christoph Eschenbach er i dag chefdirigent for Konzerthausorchestra Berlin. I 2017 modtog han ærestitlen fra National Symphony Orchestra i Washington efter at have tjent som chefdirigent fra 2010 til 2017. Derudover har han været chefdirigent for Orchestre de Paris (2000–2010), Philadelphia Orchestra (2003–2008), NDR Symphony Orchestra (1998–2004) og Houston Symphony (1988–1999).

Eschenbach er født i hjertet af et stormfuldt, krigshærget Europa i 1940, og hans tidlige barndom blev arret af en række personlige tragedier. Her blev musikken hans frelser, og hans liv ændrede sig, da han begyndte at spille klaver. Nu, i en alder af 82 år, er hans skarpe kunstneriske nysgerrighed uformindsket. Han har en personlig mission om at føre den musikalske fakkel videre til den næste generation af talenter – hans opdagelser inkluderer her bl.a. pianisten Lang Lang, violinisten Julia Fischer og cellisterne Leonard Elschenbroich og Daniel Müller-Schott.

Louis-Hansen Fonden støtter ansættelsen af Christoph Eschenbach som Copenhagen Phils æres-gæstedirigent.

1. VIOLIN

2. VIOLIN

BRATSCH

CELLO

KONTRABAS

FLØJTE

OBO

KLARINET

FAGOT

HORN

TROMPET

BASUN

TUBA

PAUKER

SLAGTØJ