Bestyrelse

Trine Nielsen er udpeget af Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen som bestyrelsesformand for Copenhagen Phil. Trine Nielsen er forhenværende rektor for Danmarks Journalist- og Mediehøjskole samt nuværende formand for Det Danske Filminstituts nye bestyrelse.

Trine har en baggrund fra mediebranchen, hvor hun har arbejdet med forretnings- og produktudvikling i både det Berlingske hus og DR. Derudover har Trine været i musikbranchen i en række år først som kommerciel direktør i KODA og siden som bestyrelsesmedlem i JazzDanmark og Copenhagen Jazzfestival. Trine har derudover undervist og skrevet bøger om innovation og ledelse med bl.a. eksempler fra medie og kulturbranchen. Trine er i dag konsulent i sin egen virksomhed og sidder/har siddet i en lang række bestyrelser inden for medier, kunst og kultur.

Trine Nielsen indtrådte som bestyrelsesformand for Copenhagen Phil 1. januar 2022.

John Amund Tønnes er næstformand i Copenhagen Phil og udpeget af den øvrige bestyrelse som et medlem med særlige kompetencer. Han indtrådte i bestyrelsen i 2019 og er udpeget for perioden 2019-2023. Han anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

JohnAmund Tønnes har en baggrund fra forsvaret og som advokat. Han har i øvrigt ledelseserfaring fra krydsfeltet mellem kultur og kommerciel underholdning og gæsteorienterede virksomheder, herunder som fhv. administrerende direktør for Nordisk Film Biografer og Lagkagehuset. Han er i dag direktør i Det Obelske Familiefond og har endvidere erfaring med ledelsesopgaver og bestyrelsesarbejde i bl.a. Det Københavnske Teatersamarbejde, De Københavnske Filmfestivaler, Pumpehuset, NF Live og en række medievirksomheder.

Sune Bang er udpeget af den øvrige bestyrelse som et medlem med særlige kompetencer. Han indtrådte i Copenhagen Phils bestyrelse i 2009. Sune blev genudpeget i 2013 og 2017. Han anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Sune Bang har 25 års erfaring som reklame- og kommunikationsrådgivning. Foruden Copenhagen Phil sidder han i bestyrelsen for Sport One Danmark, Museum Sydøstdanmark og Skuespilskolen Ophelia. Han har tidligere siddet i bestyrelsen for Copenhagen Cooking, Hotel Proforma, Danidas Oplysningsudvalg og Creative Circle. Sune Bang har tidligere siddet i Vestas Communication Advisory Board – og er initiativtager til Danmarks Indsamling.

Marie Nipper er udpeget af den øvrige bestyrelse som et medlem med særlige kompetencer. Hun indtrådte i Copenhagen Phils bestyrelse i 2020 og anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Marie Nipper er direktør på kunstcenteret Copenhagen Contemporary og har tidligere haft stillinger som kunstnerisk direktør på Tate Liverpool og overinspektør på ARoS i Aarhus. Hun har stået bag en lang række udstillinger og publikationer med danske og internationale kunstnere. Hun sidder i Bikubenfondens bestyrelse og har tidligere siddet i bestyrelsen for Fondet 2017 samt Det Jyske Kunstakademi. Marie Nipper er mag, art i kunsthistorie og har en videreuddannelse i Museumsledelse.

Nikolaj Bøgh er valgt til bestyrelsen blandt Frederiksbergs kommunalbestyrelses medlemmer. Han indtrådte i bestyrelsen for Copenhagen Phil i 2020 og er udpeget indtil 2022. Nikolaj anses som afhængigt medlem af bestyrelsen.

Nikolaj Bøgh er cand.scient.pol. og kommunikations­rådgiver, rådmand og formand for Kultur- og Fritidsudvalget på Frederiksberg samt konservativ folketingskandidat. Tidligere har han bl.a. været særlig politisk rådgiver i Socialministeriet samt chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening. Han har skrevet en række bøger om bl.a. politisk historie og om Frederiksberg.

Anders Medum Groth er byrådsmedlem i Furesø kommune og udpeget som bestyrelsesmedlem i Copenhagen Phil af KKR Hovedstaden. Han er uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium med linjefag i dansk, musik, samfundsfag og idræt og har været ansat som lærer i både Rødby og Gentofte.

Efter 10 år som lærer startede Anders Medum Groth som redaktør hos Clio Online, hvor han skabte en undervisningsplatform til musikundervisning for grundskolen. To år senere startede han i sit nuværende job som projektleder for Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag. Her arbejder han primært med digitalt undervisningsmateriale til musikundervisningen og forretningsudvikling af forlaget.

Foruden sit civile job varetager han også en bestyrelsespost i Spil Dansk og er medlem af skolebestyrelsen på Stavnsholtskolen.

Stine Lolk er udpeget af Tivoli A/S og indtrådte i bestyrelsen for Copenhagen Phil i 2015. Hun anses som afhængigt medlem af bestyrelsen.

Stine Lolk er direktør for Copenhagen Cooking & Food Festival. Tidligere har hun været underdirektør med ansvar for Underholdning, HR og kommunikation i Tivoli.

Martin Reinhardt (basun) er medarbejderrepræsentant og indtrådte i bestyrelsen for Copenhagen Phil i 2018. Han anses for afhængigt medlem af bestyrelsen.

Martin Reinhardt blev ansat i Copenhagen Phil i 2015 og spiller basbasun. Han er samtidig orkestrets tillidsmand. Martin er uddannet fra Royal Northern College i Manchestrer og Universität der Künste i Berlin og har tidligere spillet i Berliner Staatskapelle. Martin har også undervist i Sevilla, Spanien, på konservatoriet i Berlin og på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København.

Christian Schmiedescamp (basun) er medarbejderrepræsentant og indtrådte i Copenhagen Phils bestyrelse i 2020. Han anses for afhængigt medlem af bestyrelsen.

Christian Schmiedescamp er solobasunist i Copenhagen Phil, hvor han har været ansat siden 2005. Han har også spillet i længere perioder i Israel Philharmonic Orchestra, Malmø Symfoniorkester, DR SymfoniOrkestret og Sønderjyllands Symfoniorkester. Ved siden af arbejdet i Copenhagen Phil er han en engageret musikpædagog – ligesom han underviser på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Christian Schmiedescamp er uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums solistklasse og er tillige bachelor i fysik fra Aarhus Universitet.