Bestyrelse

Trine Nielsen er udpeget af Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen som bestyrelsesformand for Copenhagen Phil. Trine Nielsen er forhenværende rektor for Danmarks Journalist- og Mediehøjskole samt nuværende formand for Det Danske Filminstituts nye bestyrelse.

Trine har en baggrund fra mediebranchen, hvor hun har arbejdet med forretnings- og produktudvikling i både det Berlingske hus og DR. Derudover har Trine været i musikbranchen i en række år først som kommerciel direktør i KODA og siden som bestyrelsesmedlem i JazzDanmark og Copenhagen Jazzfestival. Trine har derudover undervist og skrevet bøger om innovation og ledelse med bl.a. eksempler fra medie og kulturbranchen. Trine er i dag konsulent i sin egen virksomhed og sidder/har siddet i en lang række bestyrelser inden for medier, kunst og kultur.

Trine Nielsen tiltrådte som bestyrelsesformand for Copenhagen Phil den 1. januar 2022.

John Amund Tønnes er næstformand i Copenhagen Phil og udpeget af den øvrige bestyrelse som et medlem med særlige kompetencer. Han indtrådte i bestyrelsen i 2019 og er udpeget for perioden 2019-2023. Han anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

JohnAmund Tønnes har en baggrund fra forsvaret og som advokat. Han har i øvrigt ledelseserfaring fra krydsfeltet mellem kultur og kommerciel underholdning og gæsteorienterede virksomheder, herunder som fhv. administrerende direktør for Nordisk Film Biografer og Lagkagehuset. Han er i dag direktør i Det Obelske Familiefond og har endvidere erfaring med ledelsesopgaver og bestyrelsesarbejde i bl.a. Det Københavnske Teatersamarbejde, De Københavnske Filmfestivaler, Pumpehuset, NF Live og en række medievirksomheder.

Nikolaj Bøgh er valgt til bestyrelsen blandt Frederiksbergs kommunalbestyrelses medlemmer. Han indtrådte i bestyrelsen for Copenhagen Phil i 2020 og er udpeget indtil 2022. Nikolaj anses som afhængigt medlem af bestyrelsen.

Nikolaj Bøgh er cand.scient.pol. og kommunikations­rådgiver, rådmand og formand for Kultur- og Fritidsudvalget på Frederiksberg samt konservativ folketingskandidat. Tidligere har han bl.a. været særlig politisk rådgiver i Socialministeriet samt chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening. Han har skrevet en række bøger om bl.a. politisk historie og om Frederiksberg.

Anders Medum Groth er byrådsmedlem i Furesø kommune og udpeget som bestyrelsesmedlem i Copenhagen Phil af KKR Hovedstaden. Han er uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium med linjefag i dansk, musik, samfundsfag og idræt og har været ansat som lærer i både Rødby og Gentofte.

Efter 10 år som lærer startede Anders Medum Groth som redaktør hos Clio Online, hvor han skabte en undervisningsplatform til musikundervisning for grundskolen. To år senere startede han i sit nuværende job som projektleder for Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag. Her arbejder han primært med digitalt undervisningsmateriale til musikundervisningen og forretningsudvikling af forlaget.

Foruden sit civile job varetager han også en bestyrelsespost i Spil Dansk og er medlem af skolebestyrelsen på Stavnsholtskolen.

Stine Hove Marsling sidder til daglig i Novozymes med det globale ansvar for kommunikation og brand. Hun er uddannet i statskundskab fra Københavns Universitet samt i kommunikation og virksomhedsstudier fra Roskilde Universitetscenter og har endvidere en HD i organisation og ledelse fra CBS.

Karrieren startede i konsulentverdenen, og sidenhen har Stine arbejdet for blandt andet Lundbeck og været en del af koncernledelsen i Danske Spil. Endvidere har hun været særlig rådgiver for daværende Forsknings- og Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (RV) og er forfatter til bogen Politisk interessevaretagelse med Anker Brink Lund, professor på CBS. Hun har i en årrække også været ekstern lektor på HD i Organisation og Ledelse og underviser på Executive Public Affairs Uddannelsen på CBS.

Palle Strøm er udpeget af Tivoli og indtrådte i Copenhagen Phils bestyrelse i 2023.
 
Palle Strøm er Chief Creative Officer i TV-produktionsgruppen Monday, hvor han arbejder med at udvikle TV-formater. Han har en fortid som Mediedirektør for TV2, hvor han bl.a. startede TV2 Zulu og TV2 Charlie. Han sidder desuden i bestyrelsen for medico start-up, Unseen Bio.

 

Christian Schmiedescamp (basun) er medarbejderrepræsentant og indtrådte i Copenhagen Phils bestyrelse i 2020. Han anses for afhængigt medlem af bestyrelsen.

Christian Schmiedescamp er solobasunist i Copenhagen Phil, hvor han har været ansat siden 2005. Han har også spillet i længere perioder i Israel Philharmonic Orchestra, Malmø Symfoniorkester, DR SymfoniOrkestret og Sønderjyllands Symfoniorkester. Ved siden af arbejdet i Copenhagen Phil er han en engageret musikpædagog – ligesom han underviser på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Christian Schmiedescamp er uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums solistklasse og er tillige bachelor i fysik fra Aarhus Universitet.

Morten Lyngs (violin) er medarbejderrepræsentant og indtrådte i bestyrelsen for Copenhagen Phil i 2024. Han anses for afhængigt medlem af bestyrelsen.