Jobs

Copenhagen Phil søger: Billetadministrator og Projektkoordinator til Lumbye Akademiet

 

 

 

 

Billetadministrator / salgsanalytiker (AC) til
Copenhagen Phil (Frederiksberg) og Baltoppen LIVE (Ballerup)

AC billetadministrator / salgsanalytiker søges til en stilling hos Copenhagen Phil og Ballerup Kommunes gæstespilsscene Musikteatret Baltoppen LIVE. Stillingen deles mellem Copenhagen Phil med kontor på Frederiksberg (25 timer pr. uge) og Baltoppen LIVE i Ballerup (12 timer pr. uge) med start fra 1. august 2023.

Copenhagen Phil og Baltoppen LIVE tilbyder:
Billetadministrator / salgsanalytikeren varetager ansvar og selvstændige opgaver som:

 • Koncertoprettelser i Billetten A/S’ billetsystem i dialog med øvrigt personale
 • Analyse af kundeadfærd ift. køb, kliks på div. webplatforme med henblik på salgsoptimering
 • Kundekommunikation herunder håndtering af henvendelser, rabatkoder og evt. aflysninger
 • Styring af publikumsudviklingsprocesser

Konkrete arbejdsopgaver hos Copenhagen Phil:

 • Bemanding/koordinering af billetsalg ved koncerter både i København og på Sjælland/Lolland-Falster
 • Billetregnskab herunder slutafregninger fra Billetten A/S og registrering af aktiviteter
 • Udsending af spørgeskemaer
 • Bemanding af kundetelefon og besvarelse af kundemails
 • Håndtering af fri- og pressebilletter mv.
 • Bistå i arbejdet med skolebookinger

Konkrete arbejdsopgaver hos Baltoppen LIVE:

 • Servicering af billetkontor 2 timer pr. uge
 • Diverse udviklingsopgaver i denne forbindelse
 • Diverse kontorarbejde

Hos Copenhagen Phil indgår billetadministrator / salgsanalytikeren i orkestrets administration og refererer til Administrationschefen. Hos Baltoppen LIVE indgår billetadministrator / salgsanalytikeren i teamet, der varetager salgsarbejde og opsøgende kundekontakt og refererer til Musikteaterchefen.

Vi søger:

 • En kollega, der har solid erfaring med alle aspekter af Billetten A/S’ billetsystem
 • Erfaring fra opsøgende salgsopgaver i kunst- og/eller kulturbranchen
 • Kan se og organisere løsninger fremfor at fokusere på barrierer
 • Har en udpræget forståelse og en evidensbaseret erfaring i at benytte digitale værktøjer til at optimere og fremme salg

Arbejdsdagene på Baltoppen LIVE skal fortrinsvist lægges på onsdage og torsdage med mulighed for delvis hjemmearbejde og fleksibilitet.

Lidt om os
Copenhagen Phil er et landsdelsorkester for hele Sjælland og Lolland-Falster og er en moderne kulturinstitutionen, der favner bredt med klassiske, moderne og nytænkende koncertformater til publikum i alle aldre. I vinterhalvåret spiller orkestret i Konservatoriets Koncertsal på Frederiksberg – og i sommerhalvåret spiller orkestret i Tivoli (Tivoli varetager selv al billetsalg og -håndtering). Orkestret består af 65 fastansatte musikere og ca. 12 ansatte i administrationen.

Baltoppen LIVE præsenterer turnerende professionelle kompagnier og bands, der optræder med traditionelle og nye teaterformater, nycirkus, moderne dans, stand-up og musik mv. Baltoppen LIVE præsenterer såvel lokale, nationale som internationale forestillinger, shows og koncerter. Derudover har Baltoppen LIVE et samarbejde med teaterforeningen TEMA, der præsenterer voksen- og børneteaterforestillinger på Baltoppen LIVEs scene, hvor også de lokales frivillige kulturliv udfolder sine sceniske udadvendte aktiviteter. Foreninger, virksomheder og organisationer lejer ofte salen og caféen til div. aktiviteter.

Baltoppen LIVE er en decentral kommunal kulturinstitution med adressen: Baltorpvej 20, 2750 Ballerup. Baltoppen LIVE er en del af Ballerup Kommune med ca. 4000 ansatte og mange muligheder for personlig og faglig udvikling samt gode ansættelsesforhold.

Løn og ansættelse
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse med den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere information
Evt. spørgsmål vedr. stillingen besvares af Copenhagen Phils Administrationschef, Line Hauger på LIH@copenhagenphil.dk og Baltoppen LIVEs Musikteaterchef Ib Jensen på ike@balk.dk.

Ansøgningsfrist
Onsdag den 5. april 2023 via Jobindex

Samtaler foretages i slutningen af april 2023.

ANSØG HER

 

 

 

Projektkoordinator til Lumbye Akademiet (Copenhagen Phil)

Vi søger en kollega med erfaring som projektleder eller projektkoordinator, gerne inden for den klassiske musik, til at lede og koordinere vores orkesterakademi.

Copenhagen Phil er Sjællands Symfoniorkester og har i 2022 grundlagt Danmarks første professionelle orkesterakademi, Lumbye Akademiet. Intentionen er at bygge bro mellem musikkonservatorierne og de professionelle symfoniorkestre ved at tilbyde orkestertræning til unge musikere – med visionen om at løfte det generelle niveau i symfoniorkestrene i Danmark.

Copenhagen Phil tilbyder de unge musikere både efteruddannelse, løbende sparring med mentorer, mental coaching samt masterclasses med de største navne i branchen, hvilket alt sammen skal sikre, at fremtidens musikere både har en øget chance for fastansættelse samt den rette erfaring med i bagagen til et langt professionelt virke.

Der er for tiden 7 akademister på Akademiet, men det er normeret til 8.

Stillingen
Som projektkoordinator har du det daglige ansvar for at koordinere akademisternes arbejde, deres mentor-timer, masterclasses, mock-up-audtions og kammerkoncerter.

Du skal arbejde tæt sammen med Orkesterakademiets øverste kunstneriske ledelse omkring at udvikle Orkesterakademiet, dets aktiviteter og hele konceptet. Du får selvstændigt ansvar for at drive og implementere aktiviteter inden for akademiets rammer samt i tæt samarbejde med Copenhagen Phils ledelse, Akademiets ledelse, Akademiets advisoryboard og Akademiets mentorer.

Da Akademiet er en selvstændig enhed under Copenhagen Phil, har vi også en forventning til, at du bidrager til fondsansøgninger samt selvstændigt søger penge til Akademiet.

Dine opgaver og ansvarsområder:

 • Kontaktperson for akademister og andre medlemmer af Akademiet
 • Udarbejdelse af kontrakter for akademister og mentorer i samarbejde med orkestret
 • Forberedelse, tilrettelæggelse og afvikling af Akademiets auditions
 • Koncertprogram, udarbejdelse og afvikling af Akademiets koncerter
 • Muligt samarbejde med regionale fællesskaber (musikuddannelse, kommuner osv.)
 • Tilrettelæggelse af mentorer og mentorprogram for akademikerne
 • Budgetlægning samt monitorering heraf
 • Aflæggelse af regnskab ved årsafslutning
 • Afholdelse af årlige møder med akademiets bestyrelse med henblik på ajourføring af akademiets visioner, antal akademister osv
 • Afsøgning på markedet efter egnede øvelokaler
 • Indretning af øve- og undervisningslokaler for akademister
 • Fundraising

Kompetencer
Vi forventer at du har tidligere erfaring med projektledelse og projektkoordinering gerne fra den klassiske og/eller kulturelle verden. Du har derfor solid erfaring med at styre, lede og koordinere et projekt fra start til slut med løbende opfølgning. Derudover forventer vi, at du:

 • Har en bred erfaring med ledelse af projekter
 • Har økonomisk erfaring ift. budgetter og afrapportering
 • Har betydelig erfaring med kulturprojekter gerne inden for den klassiske musik
 • Har erfaring med facilitering og koordinering
 • Er empatisk, lyttende og har en naturlig gennemslagskraft
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og drives af at skabe resultater
 • Er systematisk og detaljeorienteret
 • Kan skabe nye samarbejder og projekter
 • Kan samarbejde med en divers gruppe af mennesker
 • Kan orientere dig i gældende aftaler og overenskomster for musikere
 • Kan engelsk på højt niveau i både tale og på skrift

Ansøgningsfrist
11. april 2023 kl. 12:00 via Jobindex

Samtaler finder sted i uge 16.
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte administrationschef Line Hauger på tlf. 2547 0166

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en deltidsstilling på 18 timer om ugen.
Løn efter aftale.

ANSØG HER