PHIL:LAB

Copenhagen Phil ønsker med den nyetablerede og særskilte enhed PHIL:LAB at udforske krydsfeltet mellem klassisk musik, teater, bevægelse, installationskunst og gastronomi i verdens­klasse.

Med PHIL:LAB ønsker Copenhagen Phil at udøve grund­forsk­ning i spændings­feltet mellem klassiske kunstneriske discipliner samt den fremmeste forsk­ning og udøvelse inden for den molekylære gastronomi. PHIL:LAB har fokus på en multisanselig oplevelsesverden, hvor smage, teksturer, lyd, lys og dufte udfordres og genopdages i nye sammensætninger. Målet er at afsøge et i forvejen ikke kortlagt univers af krydsformater i en søgen efter den højeste æstetik og kartarsis.

Det overordnede formål med PHIL:LAB er at etablere en særskilt enhed, som gennem forskning vil afsøge den positive effekt ved klassisk musik. Vi agter at indgå i forskellige partnerskaber for at fremme denne nye forsk­ning. Håbet er, gennem forsøg, at finde evidens for en positiv påvirkning på eksempelvis områderne kardiologi og neurologi, hvor man i forvejen nærer forhåbning om et gennembrud.

Forudsætningen for PHIL:LAB er en 100% eksternt båret finansiering, som dermed ikke vil kompromittere den subvention, Copenhagen Phil modtager af Staten, der er bundet op på en tilhørende rammeaftale gennem Slots- og Kulturstyrelsen.