Venneforening

1. Venneforeningen for Tivoli Copenhagen Phil – i daglig tale kaldet ‘Vennerne’ – er en selvejende institution, der blev stiftet i 1982.

Vennerne yder støtte til instrumentkøb og videreuddannelse og til særligt ressource­krævende koncerter. Venneforeningen er for alle interesserede koncertgængere, som gerne vil ‘tættere’ på deres orkester. Venneforeningen har ca. 1000 medlemmer fordelt på hele Sjælland. Som medlem af foreningen får man:

  • Tre gange årligt bladet ORKESTERNYT, der bringer omtale af de kommende koncerter og nyt om orkestret.
  • Invitation til orkestrets åbne arbejdsprøver, som annonceres i ORKESTERNYT.
  • Invitation til lørdagsmøder, hvor en eller flere af orkestrets medlemmer fortæller om deres instrumenter eller interessante musikpersonligheder inviteres.

Årligt kontingent for et dobbelt medlemsskab er 300 kr., og et enkelt medlemsskab koster 200 kr. om året. Kontingentet kan indbetales på for­ening­ens konto:

Reg. nr.: 7981 / Konto nr.: 1071194

Yderligere oplysninger fås via mail til: venneforening@copenhagenphil.dk eller hos de ak­ti­ve venner, der er til stede ved koncerterne.

Venneforeningens bestyrelse

Formand: Bo Øskov
Næstformand: Lone Rønsholdt
Medlemmer: Mai Chatham, Gunnar Lorenzen, Elsebet Speyer, Christophe Frosell, Helge Reinhardt og Harry Teahan

Kommende møder/prøver

Åben prøve
Torsdag 19. januar kl. 10-14
Konservatoriets Koncertsal
Dirigent / Thomas Dausgaard
Solist / Daniel Müller-Schott
Værker af Schubert og Sjostakovitj

Halv12 koncert
Søndag 22. januar kl. 11:30
Musikhuset København
(½ pris for foreningens medlemmer)

Generalforsamling
Lørdag 28. januar kl. 11:30
”Den Gule Villa” Dirch Passers Allé 2, Frederiksberg.
Kl. 10:30 kan man høre om ”Rigets tilstand” ved Peter Lodahl

Åben prøve
Tirsdag 14. februar kl. 10-15
Konservatoriets Koncertsal
Dirigent / Christopher Lichtenstein
Tryllefløjten ”Sitszprobe”

Åben prøve
Torsdag 16. marts kl. 10:45-14
Konservatoriets Koncertsal
Dirigent / Yoel Gamzou
Solist / Alva Holm
Værker af Nørgård og Mahler

Halv12 koncert
Søndag 26. marts kl. 11:30
Musikhuset København
(½ pris for foreningens medlemmer)

Dirigentpraktik (se side 11 i Orkesternyt)
NB. Nye datoer: Torsdag-lørdag 27.-29. april kl. 10-14
Konservatoriets Koncertsal

Lørdagsmøde
Besøg i Konservatoriets bibliotek
Lørdag 29. april kl. 11.00
Begrænset adgang, tilmelding venneforening@copenhagenphil.dk

Da der kan ske ændringer med kort varsel, opfordres man til at tjekke telefonsvareren:

Tlf. 33 38 11 48

for at høre om mødet / prøven finder sted som planlagt.

Tilmelding er ikke nødvendig til arrangementerne, dog med undtagelse af besøget i Konservatoriets bibliotek, når der kommer detaljer.