Venneforening

Venneforeningen for Tivoli Copenhagen Phil – i daglig tale kaldet ‘Vennerne’ – er en selvejende institution, der blev stiftet i 1982.

Vennerne yder støtte til instrumentkøb og videreuddannelse og til særligt ressource­krævende koncerter. Venneforeningen er for alle interesserede koncertgængere, som gerne vil ‘tættere’ på deres orkester. Venneforeningen har ca. 1000 medlemmer fordelt på hele Sjælland. Som medlem af foreningen får man:

  • Tre gange årligt bladet ORKESTERNYT, der bringer omtale af de kommende koncerter og nyt om orkestret.
  • Invitation til orkestrets åbne arbejdsprøver, som annonceres i ORKESTERNYT.
  • Invitation til lørdagsmøder, hvor en eller flere af orkestrets medlemmer fortæller om deres instrumenter eller interessante musikpersonligheder inviteres.

Årligt kontingent for et dobbelt medlemsskab er 300 kr., og et enkelt medlemsskab koster 200 kr. om året. Kontingentet kan indbetales på for­ening­ens konto:

Reg. nr.: 7981 / Konto nr.: 1071194

Yderligere oplysninger fås via mail til: venneforening@copenhagenphil.dk eller hos de ak­ti­ve venner, der er til stede ved koncerterne.

Venneforeningens bestyrelse

Formand: Bo Øskov
Næstformand: Lone Rønsholdt
Medlemmer: Mai Chatham, Gunnar Lorenzen, Elsebet Speyer, Christophe Frosell, Stig Hohter Hansen og Harry Teahan

Kommende møder/prøver

Åben prøve
Torsdag 11. april 2024 kl. 10-14
Konservatoriets Koncertsal
Værker af Bernstein, Walker og Beach
Dirigent / Thomas Dausgaard

Dirigentpraktik
Mandag-onsdag 22., 23. og 24. april  2024 kl. 10-14
Viften, Rødovre Parkvej 130
Program se side 11 i Orkesternyt 130

Generalprøve
Torsdag 30. maj 2024 kl. 11.30-14
Tivolis Koncertsal
Værker af Kuhlau, Mendelssohn, Strauss og Strauss
Dirigent / Clemens Schuldt
Solist / Arabella Steinbacher
OBS – det er skoledag i Tivoli, og der kan være usædvanlig lang kø

Generalprøve
Torsdag 6. juni 2024 kl. 11.15-14
Tivolis Koncertsal
Værker af Tjaikovskij og Brahms
Dirigent / Thomas Guggeis
Solist / Alexandra Dariescu
OBS – det er skoledag i Tivoli, og der kan være usædvanlig lang kø

Åben prøve
Onsdag 26. juni 2024 kl. 12-14.30
Tivolis Koncertsal
Værker af Mozart og R. Strauss
Dirigent / Christoph Gedschold
Solister / Andreas Brantelid og Eva Katrine Dalsgaard

Åben prøve
Onsdag 3. juli 2024 kl. 12-14.30
Tivolis Koncertsal
Værker Haydn, C P E Bach og Mozart
Dirigent og solist / Sergey Malov

Åben prøve
Lørdag 24. august 2024 kl. 16-21
Tivolis Koncertsal
Uddrag af Carmen
Dirigent / Christoph Gedschold
Solister / Ramona Zaharia, Jonathan Tetelman og Ariun Ganbaatar

Da der kan ske ændringer med kort varsel, opfordres man til at tjekke telefonsvareren:

33 38 11 48

for at høre om mødet / prøven finder sted som planlagt.