Venneforening

Venneforeningen for Tivoli Copenhagen Phil – i daglig tale kaldet ‘Vennerne’ – er en selvejende institution, der blev stiftet i 1982.

Vennerne yder støtte til instrumentkøb og videreuddannelse og til særligt ressource­krævende koncerter. Venneforeningen er for alle interesserede koncertgængere, som gerne vil ‘tættere’ på deres orkester. Venneforeningen har ca. 1000 medlemmer fordelt på hele Sjælland. Som medlem af foreningen får man:

  • Tre gange årligt bladet ORKESTERNYT, der bringer omtale af de kommende koncerter og nyt om orkestret.
  • Invitation til orkestrets åbne arbejdsprøver, som annonceres i ORKESTERNYT.
  • Invitation til lørdagsmøder, hvor en eller flere af orkestrets medlemmer fortæller om deres instrumenter eller interessante musikpersonligheder inviteres.

Årligt kontingent for et dobbelt medlemsskab er 300 kr., og et enkelt medlemsskab koster 200 kr. om året. Kontingentet kan indbetales på for­ening­ens konto:

Reg. nr.: 7981 / Konto nr.: 1071194

Yderligere oplysninger fås via mail til: venneforening@copenhagenphil.dk eller hos de ak­ti­ve venner, der er til stede ved koncerterne.

Venneforeningens bestyrelse

Formand: Bo Øskov
Næstformand: Lone Rønsholdt
Medlemmer: Mai Chatham, Gunnar Lorenzen, Elsebet Speyer, Christophe Frosell, Helge Reinhardt og Harry Teahan

Kommende møder/prøver

Åben prøve
Torsdag 7. december kl. 10-15
Konservatoriets Koncertsal
Dirigent / Christoph Gedschold
Værker af Haydn og Bruckner

Åben prøve
Tirsdag 12. december 18:30-21
Sankt Annæ Gymnasium, Sjællør Boulevard 135
Dirigent / Carsten Seyer-Hansen
Solister / Dana Marbach, Katija Dragojevic, Emanuel Tomljenovic og Jóhann Kristinsson
Bach / Juleoratorium I-III

Generalforsamling
Lørdag 20. januar 2024 kl. 11:15
Dirch Passers Allé 2, Frederiksberg
Inden, kl. 10.30, kommer Peter Lodahl og fortæller om ”rigets tilstand”.
(se indkaldelse side 24i Orkesternyt 130)

Åben prøve
Torsdag 18. januar 2024 kl 10-14
Konservatoriets Koncertsal
Værker af Debussy / Abrahamsen, Berlioz og Ravel
Dirigent / Michael Schønwandt
Solist / Elsa Dreisig

Åben prøve
Onsdag 7. februar 2024 kl. 10-14
Konservatoriets Koncertsal
Værker af Lili Boulanger, Rachmaninov og Sibelius
Dirigent / Christoph Gedscholdt
Solist / Denis Kozhukhin

Åben prøve
Torsdag 22. februar 2024 kl. 10-14
Konservatoriets Koncertsal
Værker af Mozart og Zemlinsky
Dirigent og solist / Toshiyuki Kamioka

Åben prøve
Fredag 1. marts 2024 kl. 11-15
Konservatoriets Koncertsal
Den Jyske Opera
Werther

Åben prøve
Torsdag 11. april 2024 kl. 10-14
Konservatoriets Koncertsal
Værker af Bernstein, Walker og Beach
Dirigent / Thomas Dausgaard

Dirigentpraktik
Mandag- onsdag 22., 23. og 24. april
Sted og tidspunkt meddeles senere
Program se side 11 i Orkesternyt 130

Da der kan ske ændringer med kort varsel, opfordres man til at tjekke telefonsvareren:

33 38 11 48

for at høre om mødet / prøven finder sted som planlagt.