Konservatoriets Koncertsal

Copenhagen Phil har siden sæson 2009/2010 være husorkester i Konserva­toriets Koncertsal – i DRs tidligere Radiohus på Frederiksberg.

Mange mennesker har en forkærlighed for den dan­ske arkitekt Vilhelm Lauritzens Radiohus­kompleks på Rosenørns Allé i København. Kom­plek­set består af flere separate afdelinger med hver sin funk­tion og er således et godt eksem­pel på funktiona­lismens bygnings­prin­cipper. Det påbegyndtes i 1930erne – en tid, hvor radio var ved at rejse sig fra pioner­stadiet til et decideret masse­medie. Derfor blev behovet for større facilitet­er for Statsradiofonien også mere og mere til­trængt. I december 1940 sendte det første program fra Radiohuset, og hele anlægget stod færdigt i 1945.

Koncertsalen ligger som en selvstændig blok mod Julius Thomsens Gade og adskiller sig ved sin særprægede form (med bl.a. trapezformet grund­plan og et stort kuplet tag) fra admini­stra­tions- og studieblokkenes mere regelmæssige former. Salen har plads til 1074 publikummer fordelt på Gulv, Balkon og Etage. Den blev første gang taget i brug den 11. september 1945.

Koncertsalens udformning var et af de absolutte stridspunkter inden, under og efter opførelsen. Statsradiofoniens første leder, Emil Holm, var med sin baggrund som kammersanger funderet i musikken. Alt fra materialer, udseende og stør­relse var mærkesager for Holm.

Salens interiør var ved opførelsen lidt af en sensation, da indretningen brød med tidligere traditioner for koncertsale. Arkitekturen er et resultat af Vilhelm Lauritzens forbilledlige evne til at forene æstetisk smukke og funk­tio­nelle løsninger. Salens utraditionelle trapez­form er akustisk betinget. Gulvbelægningen er en blanding af birk og teak, stolesæderne er betrukket med lysebrun oksehud, og overalt er det bølgede loft og væggene beklædt med træ i lyse sorter.

Som en kæmpemæssig dekoration på væggen bag orke­stret, finder man orglet bygget af Marcussen & Søn, der med sine 84 stemmer er landets tredje­største. Instrumentet er bl.a. karakteriseret ved sine iøjnefaldende vandrette ‘spanske trompeter’. Orglet stod færdigt i 1946.

I 2001 fik bygningerne nye ejere: Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Nøglerne blev formelt over­draget 1. august 2008 – og siden da har koncert­salen heddet ‘Konservatoriets Koncertsal’.

Alle, der har besøgt Konservatoriets Koncert­sal, kan mærke stedets helt særlige ånd. En blanding af kreativitet og ro, hvor kultur er blevet for­midlet i årtier til hele landet. Det smukke hus med mange fine detaljer er et af de fremmeste eksempler på funktionalisme, vi har i Danmark. Derfor har bygningen været fredet siden 1994.

Ved køb af billetter til orkestrets koncerter i Konservatoriets Koncertsal er det muligt at se salen i 3D – herunder udsynet fra alle pladser. Vores 3D scanning af koncertsalen kan også ses her 

Konservatoriets Koncertsal
Julius Thomsens Gade 1
1974 Frederiksberg C.