Vision

Vision: Vi har en drøm! En drøm om at åbne dørene for klassisk musik. Hvad enten du er kender eller bare nysgerrig, byder vi dig vel­kommen og håber, vores koncerter er noget for dig. Som med al anden musik behøver man ikke særlige forudsætninger for at op­leve klassisk musik.

Det er Copenhagen Phils overordnede vision, at: Aktualisere sym­foniorkestret i samfundet og være relevant for et forskelligartet publikum.

Orkestret ønsker at være i dynamisk samspil med sin omverden – socialt, kulturelt, kommunikativt – samt udfolde og udfordre den klassiske musiks kulturbærende eksistensberettigelse. Orkestrets aktiviteter indarbejdes i en dynamisk og udad­vendt praksis, der tydeliggør orkestrets betyd­ning for sin omverden.

Musikerne i Copenhagen Phil har en inspirerende energi, både i forhold til at være ambitiøs og i forhold til en åbenhed, lyst og nysgerrighed til at udvikle orkestret og dermed positionere orkestret i kulturlivet.

Det er vores vision:

• At være et nysgerrigt, selvreflekterende og engageret helårsbeskæftiget fuldt symfoniorkes­ter, at påtage os ansvaret for at bidrage væsentligt til udviklingen af musik- og kultur­livet på højeste niveau, således som kulturinsti­tution af national betydning.

• At være synlig i det europæiske musikmiljø og skabe et netværk, der gør, at orkestret tiltræk­ker de bedst tænkelige dirigenter og solister inden for vores økonomiske rammer således, at det klassiske repertoire udøves på højeste plan.

• At udbygge samarbejdet med de regionale sam­arbejdspartnere og dermed øge synligheden og tilstedeværelsen på hele Sjælland.

• At udvikle nye koncertformater, koncepter og idéer til koncertbegivenheden. Herunder ikke at se kvalitet og orkesterpleje i forhold til inno­vation som hinandens modsætninger, men snarere hinandens forudsætninger.

• At skabe og fortsat udvikle pædagogiske pro­jekter, der inddrager og inspirerer børn og unge på hele Sjælland.