Translate
Copenhagen Phil

Koncerter

11
11. december 2015 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal

Tonsgaard og Brantelid

Aaron Jay Kernis / Musica Celestis
Brahms / Koncert for violin, cello og orkester
Dvorák / Symfoni nr. 9, Fra Den Nye Verden
 
NB: UDSOLGT

12
12. december 2015 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal

Tonsgaard og Brantelid - EKSTRAKONCERT

Aaron Jay Kernis / Musica Celestis
Brahms / Koncert for violin, cello og orkester
Dvorák / Symfoni nr. 9, Fra Den Nye Verden

17
17. december 2015 kl. 19:30
Maribo Domkirke

Juleoratoriet

Bach / Juleoratorium I-III

18
18. december 2015 kl. 19:30
Københavns Domkirke

Juleoratoriet

Bach / Juleoratorium

12
12. januar 2016 kl. 20:00
Teater Republique

Stravinskijs Ildfuglen

Stravinskij / Ildfuglen

13
13. januar 2016 kl. 20:00
Teater Republique

Stravinskijs Ildfuglen

Stravinskij / Ildfuglen

14
14. januar 2016 kl. 20:00
Teater Republique

Stravinskijs Ildfuglen

Stravinskij / Ildfuglen

15
15. januar 2016 kl. 20:00
Teater Republique

Stravinskijs Ildfuglen

Stravinskij / Ildfuglen

16
16. januar 2016 kl. 17:00
Teater Republique

Stravinskijs Ildfuglen

Stravinskij / Ildfuglen

16
16. januar 2016 kl. 20:00
Teater Republique

Stravinskijs Ildfuglen

Stravinskij / Ildfuglen

19
19. januar 2016 kl. 20:00
Teater Republique

Stravinskijs Ildfuglen

Stravinskij / Ildfuglen

20
20. januar 2016 kl. 20:00
Teater Republique

Stravinskijs Ildfuglen

Stravinskij / Ildfuglen

21
21. januar 2016 kl. 20:00
Teater Republique

Stravinskijs Ildfuglen

Stravinskij / Ildfuglen

22
22. januar 2016 kl. 20:00
Teater Republique

Stravinskijs Ildfuglen

Stravinskij / Ildfuglen

23
23. januar 2016 kl. 17:00
Teater Republique

Stravinskijs Ildfuglen

Stravinskij / Ildfuglen

23
23. januar 2016 kl. 20:00
Teater Republique

Stravinskijs Ildfuglen

Stravinskij / Ildfuglen

28
28. januar 2016 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal

P2 Prisen

Mozart / Aprite un po’quegli occhi fra Figaros Bryllup
Wagner / Ouverture fra Mestersangerne
Wagners / Die Frist ist um fra Den Flyvende Hollænder
Wagners /O du mein holder Abendstern fra Tannhäuser

30
30. januar 2016 kl. 16:00
Konservatoriets Koncertsal

Tag med til Wien 1

Brahms / Variationer over et tema af Haydn
Mahler / Kindertotenlieder
Haydn / Symfoni nr. 94, NB. programændring

4
4. februar 2016 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal

Tag med til Wien 2

Mozart / Violinkoncert nr. 3, G-dur
Schubert / Symfoni nr. 2
Richard Strauss / Den adelsgale borger

6
6. februar 2016 kl. 16:00
Konservatoriets Koncertsal

Tag med til Wien 3

Josef Strauss / Sphärenklänge
Alban Berg / Kammerkoncert
Anton Webern / Symfoni op. 21
Arnold Schönberg / Verklärte Nacht

17
17. februar 2016 kl. 21:00
Konservatoriets Koncertsal

60 minutes of Den Sorte Skole

Musik / Den Sorte Skole:
Symfoni nr. 2 (uropførsel)
 
Arr. /
Karsten Fundal

18
18. februar 2016 kl. 21:00
Konservatoriets Koncertsal

60 minutes of Broken Twin

Musik / Broken Twin:
Aching
Glimpse of a time
Roam
Sun has gone
River Raining
Soon after this
Out of air
In dreams
If pilots go to heaven
No darkness
 
Arr. /
Aya Yoshida, Esben Nordberg Møller, Nick Martin

19
19. februar 2016 kl. 21:00
Konservatoriets Koncertsal

60 minutes of Love Shop

Musik / Love Shop (alfabetisk orden):
Bellavista sol
Den eneste
En nat bliver det morgen
Fremmedlegionær
I morgen
Lyset er for dig
På kontorene
Vinden som blæste
 
Arr. /
Christian Balvig

20
20. februar 2016 kl. 21:00
Konservatoriets Koncertsal

60 minutes of Nikolaj Nørlund

Musik (alfabetisk orden) /
100% dit temperament
Alt det vi skal nå
Amerikaneren
Bagenkop
Den evige treer
Engel
Inden Muren
Kolossalt
Søvnløs, sanselig
Ukronede konger
Vi gir os selv lov
Ønsker
 
Arr. /
Adi Zukanovic, Nick Martin, Tróndur Bogason, Finnur Karlsson, Martin Nygård Jørgensen, Jørgen Lauritsen

21
21. februar 2016 kl. 11:30
Metronomen

½12 kammerkoncert

W.A. Mozart – en lille rejse gennem hans liv og værker
 
Enseble under ledelse af Robert Vadasz

8
8. marts 2016 kl. 19:30
Det Kgl. Teater - Gamle Scene

Den Jyske Opera

Puccini / Madama Butterfly

9
9. marts 2016 kl. 19:30
Det Kgl. Teater - Gamle Scene

Den Jyske Opera

Puccini / Madama Butterfly

11
11. marts 2016 kl. 19:30
MusikTeatret Albertslund

Den Jyske Opera

Puccini / Madama Butterfly

12
12. marts 2016 kl. 19:30
Grønnevangs Skole, Hillerød

Den Jyske Opera

Puccini / Madama Butterfly

13
13. marts 2016 kl. 11:30
Metronomen

½12 kammerkoncert

Alec Wilder / Sonate for horn og klaver nr. 1
Horn: Jakob Keiding
Klaver: Rikke Sandberg
 
Tjajkovskij / Souvenir de Florence op. 70
 
Mozart / Klarinet kvintet i A dur
Klarinet: Giovanni Punzi
 
R. Strauss / Eulenspiegel op. 28

17
17. marts 2016 kl. 19:30
FrederiksborgCentret, Hillerød

Mozarts mesterværk

Huang Ruo / Announcement
Mozart / Sinfonia Concertante
Brahms / Symfoni nr. 2

18
18. marts 2016 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal

Mozarts mesterværk

Huang Ruo / Announcement
Mozart / Sinfonia Concertante
Brahms / Symfoni nr. 2

20
20. marts 2016 kl. 15:00
Konservatoriets Koncertsal

Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester
 
Dirigent / Morten Schuldt-Jensen
 
Berit Solset, sopran
Morten Grove Frandsen, kontratenor
Leif Aruhn-Solén, tenor (Evangelist)
Tim Lawrence, tenor
Simon Duus, baryton (Jesus)
Lars Johansson Brissman, bas
Sokkelund sangkor, København
Aarhus Universitetskor
Medlemmer af Immortal Bach, Leipzig
 
Bach / Matthæuspassionen

1
1. april 2016 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal

Ravel og Rachmaninov

Alberto Ginastera / Danzas del Ballet Estancia
Ravel / Klaverkoncert G-dur
Rachmaninov / Symfoniske Danse

8
8. april 2016 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal

Gislinge og klaveret

Respighi / Trittico Botticelliano
Benjamin de Murashkin / Klaverkoncert (urop­før­else)
Brahms / Symfoni nr. 4

9
9. april 2016 kl. 16:00
Grønnemose Skoles Festsal

Gladsaxe Musikpris 2016

Respighi / Trittico Botticelliano
Værk med prismodtageren
Brahms / Symfoni nr. 4

15
15. april 2016 kl. 17:00
Konservatoriets Koncertsal

Also Sprach Zarathustra - Bag Om Musikken

R. Strauss / Also Sprach Zarathustra
 
Fælleskoncert med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

12
12. maj 2016 kl. 19:30
Borup Idræts- og Kulturcenter

Dirigentkometen Nesterowicz

Haydn / Trompetkoncert
Christian Lindberg / Akbank Bunka (for trompet og orkester)
Tjajkovskij / Symfoni nr. 5

13
13. maj 2016 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal

Dirigentkometen Nesterowicz

Haydn / Trompetkoncert
Christian Lindberg / Akbank Bunka (for trompet og orkester)
Tjajkovskij / Symfoni nr. 5

20
20. maj 2016 kl. 20:00
Papirhallen

Open Orchestra

På programmet er bl.a. Ravel / La Valse

< >

EKSTRAKONCERT

Koncerten den 11. de­cem­ber med An­dre­as Bran­te­lid og Rune Tons­gaard Sør­en­sen er ud­solgt. Der­for har vi annonceret en EKSTRA­KON­CERT den 12. de­cem­ber kl. 19:30 i Kon­ser­va­to­ri­ets Kon­cert­sal – hvor der nu er få billetter tilbage.

Sammen går de to dan­ske ta­lent­er på sce­nen og ud­forsk­er ét af ro­man­tik­kens smuk­ke­ste og dy­be­ste værk­er for stry­ger­so­list­er: Brahms’ Kon­cert for vio­lin, cel­lo og orkester. Ef­ter pau­sen spil­ler or­kes­tret Dvo­ráks mest kend­te sym­fo­ni – den 9. Sym­foni.

Køb billet

Musik for hele familien

Vi er glade for at være hele Sjæl­lands Sym­fo­ni­or­kes­ter og nød at spille i Nivå, Næstved, Jyde­rup, Osted, Vær­løse, Kor­sør og Vor­ding­borg i midten af november. Mu­sik Med Mere er en fest­lig mu­si­kalsk tids­rejse for bå­de sto­re og små pub­li­kum­mer med al­le tid­ers bed­ste, mest for­fø­ren­de og fan­ta­sti­ske klas­si­ske mu­sik li­ge fra Bar­tok og Bach til Tjaj­kov­skij, Piaz­zol­la og film­kom­po­nist­en over dem al­le: John Wil­li­ams. Kon­cert­er­ne bli­ver til i tæt sam­ar­bej­de med lo­ka­le mu­sik­sko­le­elev­er – som vi in­vi­te­rer med på sce­nen.

Se video

Bachs Juleoratorium

Ingen jul uden Jule­ora­to­ri­et. Tra­di­tion­en tro byd­er Co­pen­ha­gen Phil jul­en vel­kom­men sam­men med Kø­ben­havns Dren­ge­kor i Kø­ben­havns Dom­kir­ke med Bachs fest­li­ge Jule­ora­to­ri­um. I år er det 18. de­cem­ber, hvor tys­ke An­dreas Spe­ring står i spid­sen for or­kes­tret og de man­ge dren­ge i ma­tros­tøj. Spe­ring er spe­cia­list i net­op mu­sik fra Bachs tid og har en om­fat­ten­de kar­ri­ere som bå­de opera- og kon­cert­di­ri­gent. Der er lagt op til den helt rigtige ju­le­optakt i dom­kir­ken.

Koncerten spilles også den 17. de­cem­ber 2015 i Ma­ri­bo Dom­kir­ke.

Læs mere


Wiener Festival

30 januar 2016:
Fremragende og prisvindende Johan Reu­ter syng­er den­ne sæ­son igen på The Met i New York. Den­ne af­ten står han på sce­nen som so­list i Mah­lers hjer­te­skæ­ren­de smuk­ke Kin­der­to­ten­lie­der. Orkestret spiller også Haydn og Brahms.

4. februar 2016:
Orkestrets egen Gunvor Sihm er so­list i Mo­zarts 3. og smuk­ke vio­lin­kon­cert – skre­vet, da kom­po­nist­en kun var 19 år gam­mel. Mo­zart drøm­te om Wien helt fra barns­ben og bo­e­de de sid­ste år af sit alt for kor­te liv i by­en. Wien var også om­drej­nings­punkt­et for Schu­berts liv – den­ne af­ten spil­ler vi Schu­berts Sym­fo­ni nr. 2.

6. februar 2016:
“Wien er på mange måder den vest­lige mu­siks vug­ge,” for­tæl­ler æres­gæs­te­diri­gent Law­rence Fos­ter. Fos­ter står i spid­sen for Wie­ner Fe­sti­val­en. Den­ne kon­cert gæs­tes af de to for­ryg­en­de so­lis­ter Caro­lin Wid­mann (violin) Sa­leem Ash­kar (kla­ver). På pro­gram­met er Berg, We­bern, Schön­berg og Josef Strauss – bl.a. Strauss’ “Sphä­ren­klän­ge”, som Fos­ter kald­er “Ver­dens bed­ste wie­ner­vals”.

60 minutes festival

Copenhagen Phils 60 minutes kon­cert­er sam­les i sæ­son 2015/­2016 i en kon­cen­tre­ret fe­sti­val i fe­bru­ar 2016. Fire kon­cert­er med fire tone­an­giv­en­de kunst­ne­re i fire unik­ke sam­arbej­der på tværs af gen­rer. Fra sam­pler-duo­en Den Sorte Skole til den me­lan­kol­ske san­ger­inde Broken Twin og nog­le af gi­gan­ter­ne i dansk rock­mu­sik, sang­skriv­er Nikolaj Nør­lund og Love Shop.

Køb billet


Erhvervsbesøg

I Copenhagen Phil brug­er vi mu­sik­ken, sam­ar­bejd­et mu­sik­er­ne imel­lem samt den ud­vik­ling og trans­for­ma­tion, or­kes­tret de se­ne­re år har gen­nem­gå­et, som fun­da­ment i vo­res nye ini­tia­tiv over for er­hvervs­liv­et. Co­pen­ha­gen Phil ryk­ker i dag ud til virk­som­heds­events med små og mel­lem­store en­sem­bler – el­ler med he­le sym­fo­ni­or­kes­tret. Vi skræd­der­syer op­lev­el­sen til den en­kel­te ar­bejds­plads for igen­nem mu­sik­ken og Co­pen­ha­gen Phil som case at sør­ge for, at til­hør­er­ne går be­rig­et og in­spi­re­ret ud ad dør­en.

Læs mere

Se video

Musikchefens blog

Musikchef Uffe Savery har åbnet for sin blog her på or­kes­trets hjem­me­side. På blog­gen vil han for­ud for kon­cert­er med or­kes­tret skri­ve om tank­er, sam­tal­er med kon­cert­er­nes diri­gent­er og so­list­er, om pro­ces­sen bag en kon­cert­pro­duk­tion samt back­stage­historier fra mu­sik­kens – og sær­ligt Copen­ha­gen Phils – verden.

Læs mere


Beethoven album

Copenhagen Phil har de se­ne­re år ind­spil­let al­le Beet­ho­vens sym­fo­ni­er med chef­di­ri­gent Lan Shui. Det har nu re­sul­te­ret i den før­ste ud af tre cd-ud­giv­el­ser, der net­op er ud­kom­met. Al­bum­met var i he­le uge 20 “Ugens Al­bum” på P2. Se­ne­re på år­et ud­kom­mer Sym­fo­ni nr. 5-8, og i start­en af 2016 ud­giv­es Sym­fo­ni nr. 9. Or­kest­rets op­før­el­ser af Beet­ho­vens sym­fo­ni­er er ken­de­tegn­et ved en helt sær­egen og ori­gi­nal stil – hvor der spil­les på naturtrompeter, -horn og -ba­sun­er, ori­gi­na­le pau­ker og med Beet­ho­vens hur­ti­ge tempi.

Læs mere og lyt til albummet

Køb albummet

OO får 5,5 mio. kr.

Nordea-fonden har uddelt 5,5 mio. kroner til Copenhagen Phils nye interaktive symfoniske oplevelse: Open Orchestra (OO) – et revolutionerende eksperiment med den klas­si­ske musikoplevelse. Med Nordea-fonden i ryggen vil orkestret de næste to et halvt år præsentere projektets fire elementer, der for alvor ser dagens lys i december 2015, hvor “Open Orchestra Online” lanceres. Den næste Open Orchestra koncert finder sted i Papirhallen på Papirøen i foråret 2016 – billetterne sættes snart i salg.

Læs pressemeddelelse60 minutes program

Musikchefens Blog

Musik med meget mere… | onsdag, 18. november 2015, 11:24

I denne uge lever orkesteret virkelig op til dets tagline: Nemlig at være Hele Sjællands Symfoniorkester. Hele syv gange rykker vi ud på Sjælland med en fantastisk koncert, der både er skræddersyet til og inddrager det publikum, vi besøger.Hvem er Copenhagen Phil?

Copenhagen Phil – et orkester med mange ansigter. Fra klassiske kon­certer til flash mobs, 60 minutes, koncerter for børn og meget mere. Få her et lille indblik i de mange koncerttyper, som tilsam­men danner Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester.


60 minutes

Copenhagen Phils 60 minutes kon­cert­er er magiske møder mellem klassiske og rytmiske musikere. Sammen skaber de musik til en times intens koncert – få en smagsprøve her med vores stop motion film.


Flash mob i metroen

Det blev en ikke helt almindelig dag for de rejsende med Københavns Metro den 17. april 2012 – da orkestret fejrede det nye sæson­pro­gram med en flash mob med Griegs smukke Morgen­stemning fra Peer Gynt suiten. Videoen er set over 10 millioner gange på YouTube.


Flash mob på Hovedbanen

Den 2. maj 2011 fik de rejsende på Københavns Hovedbanegård en symfo­nisk oplevelse med på farten. Under uret satte musikchef, Uffe Savery, nemlig Ravels “Bolero” igang på lille­tromme. Snart strømmede orke­strets musikere til fra alle af­kroge og fyldte den stor hal med musik. Videoen er set knap 8 millioner gange.


Konservatoriets Koncertsal

Copen­hagen Phil er et landsdels­orkester, der siden sæson 2009/ 2010 har spillet koncerter i Konserva­toriets Koncertsal – det tidl. Radiohus på Frederiksberg.

Læs mere