PM. Copenhagen Phil åbner med Beethovens 9. facebook
Copenhagen Phil, Hele Sjællands Symfoniorkester

PM. Copenhagen Phil åbner med Beethovens 9.

27. september er Copenhagen Phil tilbage i det gamle radiohus til en ny sæson – og en udsolgt åbningskoncert. På programmet er Beethovens før­ste og sidste sym­foni­er: 1. sym­foni er et mo­digt start­skud, mens 9. sym­foni er et sjæl­dent op­ført mu­si­kalsk ikon, der er blevet kaldt ’sym­foni­er­nes svar på the Big Bang.’

Lægger ud med sjælden opførelse

27. september åbner Copenhagen Phil dørene til Kon­ser­va­to­ri­ets Kon­cert­sal og hermed også dørene til en ny sæson. På pro­gram­met er Beet­hov­ens første og sidste sym­fo­nier: Beet­hovens 1. sym­foni, som er grund­sten­en i hans lan­ge og be­tyde­lige sym­fo­niske pro­duk­tion, og hans stor­slåede 9. sym­foni.
Symfoni nr. 1 er et stolt startskud, mens 9. symfoni er et symfonisk ikon, der er yderst krævende for musikerne, og des­uden op­føres meg­et sjældent. Musik­ken har ele­men­ter af men­neskelighed, varme og glæde, som skal opleves i fæl­les­skab i en kon­cert­sal.

Symfoniernes svar på Big Bang

Symfoni nr. 9 er en provo­ke­ren­de sym­foni – eller var på sin tid. Beethoven lod sig godt nok inspirere af Haydn og Mozart, men vidste, at un­der de nyde­lige gam­le for­mer lå et brand­bart, men an­vende­ligt musi­kalsk ma­te­riale.
“Beethovens 9. symfoni er blevet kaldt ’symfoniernes svar på the Big Bang’. Da symfonien blev opført første gang i 1824, var det til alles store overraskelse! Beethoven sprængte alle rammer for, hvad en symfoni kunne væ­re, og hvordan den kunne lyde. Det var blandt andet ba­ne­bryd­ende, at han brugte sang­ere i symfonien. Beethoven for­and­rede virkelig én af da­tidens betydeligste musik­genrer ra­di­kalt,” fortæller musikchef for Copenhagen Phil, Uffe Savery.

Store klange kræver stort orkester

Når Copenhagen Phil opfører Beethovens 9. symfoni fredag d. 27. september, er det ikke kun symfoniens klanglige di­men­sion­er, der kommer til at fylde i salen. Symfonien er Beethovens kraftigst instrumenterede komposition med hele 10 træblæsere, 9 messingblæsere, 4 slagtøjsspillere, 1. og 2. vio­liner, brat­scher, cel­loer og kontrabasser, 4 vokalso­list­er – og ikke mindst et udvidet kor til sidst i symfonien.
Beethovens 1. symfoni er let og munter. Det siges, at det var Beethovens måde at kompensere for den melankolske sinds­til­stand, som fyldte ham på grund af en uhelbredelig øre­lidel­se
– der senere i hans liv med­førte, at han hver­ken kunne di­rig­ere eller spille klaver, men måt­te ’nøjes’ med at kom­po­nere.
Symfonierne opføres af Copenhagen Phil. 9. symfoni med Klara Ek (sopran), Elisabeth Jansson (mezzosopran), Thomas Cooley (tenor), Liao Changyong (baryton), Ars Nova og Det Lettiske Radio­kor. Chefdirigent Lan Shui står i spidsen for én af sæsonens helt store koncerter.
Lan Shui er chefdirigent i Copenhagen Phil
BEETHOVENS 1. OG 9.
Copenhagen Phil /
27. september 2013 kl. 19:30 /
Konservatoriets Koncertsal
Chefdirigent / Lan Shui
Solist / Klara Ek, sopran
Solist / Elisabeth Jansson, alt
Solist / Thomas Cooley, tenor
Solist / Liao Changyong, baryton
Solist / Ars Nova, kor
Solist / Det Lettiske Radiokor
Beethoven / Symfoni nr. 1

Beethoven / Symfoni nr. 9
Billetter / www.billetten.dk og www.copenhagenphil.dk
Pris / 240-490 kr. / Unge u. 25 år 50% rabat
Copenhagen Phil
Kommunikationsansvarlig (barselsvikar) Louise Nabe
Rosenørns Allé 22, 5. 1970 Frederiksberg C
M: 28 93 23 22. T: 33 91 11 99
nb@copenhagenphil.dk www.copenhagenphil.dk
Dette nyhedsbrev udgives af Copenhagen Phil.
©Copenhagen Phil 2019