PM. Ung violintalent spiller med Copenhagen Phil facebook
Copenhagen Phil, Hele Sjællands Symfoniorkester

PM. Ung violintalent spiller
med Copenhagen Phil

Den 20. april 2018 præsenterer Copenhagen Phil en moderne klassiker i Konservatoriets Koncertsal, når den unge danske og talentfulde violinist Gunvor Sihm er solist i Philip Glass’ inciterende violinkoncert fra 1987.
Det er altid noget særligt, når erfaring møder talent. Den 20. april tager Copenhagen Phil på en musikalsk tur over Atlanten sammen med både den unge violinist Gunvor Sihm samt den næste generation af musikere; nemlig studerende fra Det Kgl. Danske Musik­kon­ser­va­to­rium – og cementerer igen sam­arbej­det i det hus, begge institutioner har til fælles. Denne gang bl.a. med musik af en mand, der selv var kon­ser­va­to­rie­rektor. I hvert fald en kort overgang. 
Den tjekkiske komponist Antonín Dvorák fik i 1892 et godt tilbud: Et job i Amerika. Endda et både behageligt og vel­betalt job, der kun krævede tre timers dagligt arbejde seks dage om ugen inklusiv fire måneders sommerferie til den den­gang svimlende årsløn på $15.000. Jobbet som konservatorie­rektor i New York var attraktivt – særligt fordi, Dvorák havde tid til både at komponere og lade sig in­spi­re­re af den lokale musik i den nye verden. Hans 9. symfoni er ét af resultaterne og er stadig den dag i dag ikke blot Dvoráks mest spillede symfoni, men én af de mest popu­lære i hele musiklitteraturen.
Også den franske komponist Edgard Varése tog turen til Amerika i 1915. Her skrev han i 1920’erne sit store orkesterværk Amériques, hvor han blander den sarte lyd af Debussy med Stravinskijs rytmiske vildskab – og smider citater af både Mahler, Schönberg og lyden af big band ind over.
PRAKTISK INFO
“Dvorák og den populære symfoni”
20. april 2018 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal
Dirigent / Giancarlo Guerrero
Solist / Gunvor Sihm, violin
Philip Glass / Violinkoncert nr. 1
Edgard Varése / Amériques
Dvorák / Symfoni nr. 9, Fra den nye Verden 
Fælleskoncert med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
Gratis koncertintroduktion ved Henrik Engelbrecht kl. 18:45 på scenen.
Copenhagen Phil
Kommunikationsansvarlig (barselsvikar) Louise Nabe
Rosenørns Allé 22, 5. 1970 Frederiksberg C
M: 28 93 23 22. T: 33 91 11 99
nb@copenhagenphil.dk www.copenhagenphil.dk
Dette nyhedsbrev udgives af Copenhagen Phil.
©Copenhagen Phil 2019