English Copenhagen Phil

Copenhagen Phil – hele Sjællands symfoniorkester søger til tiltrædelse snarest:

- Alternerende koncertmester / associate concert master

- Et antal violinister, tutti / violinists, tutti

- Solocellist og cellist, tutti / principal cellist and Cellist, tutti

 

NB. Ansøgningsformular nederst på siden / please find application form below.

 
 

For details in English see Musicalchairs.info

ALTERNERENDE KONCERTMESTER

Et antal ansøgere vil blive indkaldt til konkurrencen, der finder sted tirsdag den 22. januar 2019 i Konservatoriets Koncertsal.
Opgaver:
1. runde: W.A. Mozart violinkoncert nr. 3, 4 eller 5, 1. sats med kadence. Herudover orkesteruddrag.
2. runde: 1. sats med kadence fra en af følgende violinkoncerter: Brahms, Beethoven, Tjajkovskij, Sibelius eller Nielsen SAMT 2. sats af Mozart violinkoncert nr. 3, 4 eller 5 med kadence.
3. runde: 2-delt orkesterprøvespil:
- a. Ledelse af kort gruppeprøve.
- b. Soli med orkester.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i Landsdelsorkestrene. Som alternerende koncertmester får man ret til 5 ugers tjenestefrihed om året.

Yderligere oplysninger hos produktionsleder Ingeborg Holten på telefon: +45 3082 3282.

Ansøgningsformular nederst på siden.


ET ANTAL VIOLINISTER, TUTTI

Et antal ansøgere vil blive indkaldt til konkurrencen, der finder sted torsdag den 24. januar 2019 i Konservatoriets Koncertsal.

Opgaver:
1. runde: W.A. Mozart violinkoncert nr. 3, 4 eller 5, 1. sats med kadence.
2. runde: 1. sats med kadence fra én af følgende violinkoncerter: Brahms, Beethoven, Tjajkovskij, Sibelius eller Nielsen.
3. runde: Orkesteruddrag.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i Landsdelsorkestrene. Deltidsansættelse er mulig.

Yderligere oplysninger hos produktionsleder Ingeborg Holten på telefon: +45 3082 3282.

Ansøgningsformular nederst på siden.


SOLOCELLIST OG CELLIST, TUTTI

Et antal ansøgere vil blive indkaldt til konkurrencen, der finder sted fredag den 25. januar 2019 i Konservatoriets Koncertsal.

Opgaver:

1. runde: Haydn cellokoncert, D-dur, Hob. VIIb:2, 1. sats (eksposition, gennemføring samt kadence af Maurice Gendron)
2. runde: 1. sats fra én af følgende: Dvorak cellokoncert h-mol, op. 104 eller Schumann cellokoncert a-mol, op. 129.
3. runde: Orkesteruddrag. For ansøgere til solocello-stillingen bliver 3. runde med orkester.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i Landsdelsorkestrene.

Yderligere oplysninger hos produktionsleder Katrine Basbøll på telefon: +45 2248 2882.

Ansøgningsformular nederst på siden.


FOR ALLE STILLINGER GÆLDER

Orkesteruddrag fremsendes elektronisk ca. 3 uger før konkurrencen.

Der stilles akkompagnatør til rådighed ved konkurrencen. Udgifter til evt. prøver samt rejseudgifter m.v. afholdes af ansøgeren.

Ansættelse af ikke EU-borgere er betinget af gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Evt. udgifter forbundet hermed afholdes af den ansatte.

Ansøgningsfrist: mandag den 17. december 2018.

For deltagelse ved konkurrencen indbetales et depositum på 500 kr. Kontonummer for depositum oplyses ved tilmelding. Beløbet refunderes ved fremmøde eller afbud senest 21. januar 2019.


ANSØGNINGSFORMULAR / APPLICATION FORM:Dit navn (ansøger) / your name (applicant)Ja/Yes
Nej/No