English Copenhagen Phil


Fonde

Copenhagen Phil ønsker at takke følgende fonde for støtte til vores arbejde de seneste år:

Axel Muusfeldts Fonds logo

Brødrene Hartmanns Fond

Den Obelske Familiefond støtter Copenhagen Phil