English Copenhagen Phil

Open Orchestra [OO]

Med Open Orchestra [OO] ønsker Copenhagen Phil at ’åbne’ symfoniorkestret og aktualisere den klassiske musik for et nyt og bredt publikum – med brugernes kreative nysgerrighed som skab­ende drivkraft.

Open Orchestra vil demo­kra­ti­sere den klas­siske musik og gøre den både relevant, nær­vær­ende og inklu­de­rende for alle publikums- og alders­grup­per og sam­tid­ig invitere musikere fra for­skel­lige genrer til at deltage i skabelsen af nye værker.

Open Orchestra tager publikum og digitale brugere hele vejen rundt om og ind i den klassiske musik via tre hovedelementer:

• [OO] CONCERT
• [OO] ROOM
• [OO] VR

De nye digitale platforme rummer et stort potentiale i forhold til Copenhagen Phils vision og formål med Open Orchestra:

• at aktualisere den klassiske musik
• at gøre klassisk musik relevant for et nyt og bredt publikum
• at aktivere brugerne i et musikalsk fællesskab
• at motivere deltagerne til at skabe deres egne værker
• inddrage og engagere deltagerne i symfoniens univers

Open Orchestra er støttet af Nordea-fonden.

Open Orchestra er udviklet og produceret i samarbejde med Makropol.