PM. Klassisk musik ud af koncertsalen - Sjællands Symfoniorkester på Herlev Hospital og Valby Kunstår facebook
Copenhagen Phil, Hele Sjællands Symfoniorkester

MUSIK UD AF KONCERTSALEN

De kommende dage står på gratis musik i øjenhøjde. Det sker, når Sjællands Symfoniorkester / Copenhagen Phil rykker ud af koncertsalen og ind på Herlev Hospital, Ålholm Skole i Valby samt Valbys boligkvarter, Akacieparken.

Tirsdag 15. januar – Herlev Hospital

Da Sjællands Symfoniorkester / Copenhagen Phil i februar 2012 besøgte Rigshospitalet i København, blev det til intense og livsbekræftende oplevelser for både patienter og musikere. Der­for gentager orkestret den meningsfulde oplevelse og besøg­er i år patienter på Herlev Hospital. Det sker tirsdag den
15. januar kl. 10:00-12:30. Orkestrets 70 musikere opdeles i 12 ensembler, som bevæger sig rundt på hele hospitalet – på ambulatorier, afsnit, elevatorer, forhallen, fællesarealer, gange og børneafdelingen – og spiller kammermusik af bl.a. Mozart for de mange patienter, som til daglig ikke har mulig­hed for at opleve klassisk musik live.
“Responsen fra sidste års musikdag på Rigshospitalet var over­vældende, derfor vælger vi igen i år at besøge et af landets store hospitaler. Vi ønsker at bringe symfoniorkestret ud blandt danskerne – ud til de mennesker, som ikke kan komme ind i koncertsalen. Klassisk musik kan røre os på en helt særlig og sansemæssig måde og give et andet indhold til hverdagen. Derfor er det fantastisk, at man som musiker gennem en så lille indsats, kan give andre en rigtig god oplev­else. Musik er medicin,” siger musikchef Uffe Savery.
Musikdagen er et samarbejde mellem Herlev Hospital og Sjæl­lands Symfoniorkester / Copenhagen Phil. Ideen bygger på forskning, der viser, at musik ikke kun har den virkning at sætte kulør på en ellers trist hverdag, men at den ligefrem kan nedsætte mængden af smerte­stillende medicin.

Onsdag 16. januar – Ålholm Skole og Akacieparken

Onsdag formiddag kl. 9:30-12 rykker de mange musikere ind på Ålholm Skole i Valby og overrasker eleverne ved at dukke uanmeldt op i klasselokalerne og spille musik.
Onsdag eftermiddag kl. 15-17 går turen til Valbys boligkvar­ter, Akacieparken. Beboerne har haft mulighed for at invitere orkestret ind i deres private hjem – derfor inviterer bl.a. Amalie, Ali og Ellaheh inden for til en gratis minikoncert og en snak med musikerne. Orkestret er opdelt i ensem­bler, der foruden at spille i private hjem lægger vejen forbi en work­shop, hvor der laves musikinstrumenter af genbrugs­materiale, til en lektiehjælp og til områdets “Boligsociale team”, der åbner et nyt kontor og byder på kaffe.
Akacieparken var indtil marts 2009 kategoriseret som et udsat boligområde. Siden er flere ressourcestærke familier flyttet ind.

Torsdag 17. januar – koncert på Ålholm Skole

Musikugen slutter med en stor symfonikoncert med alle orkes­trets 70 musikere i aulaen på Ålholm Skole. Det sker torsdag den 16. januar fra kl. 15:30-16:30. Børn, forældre, SFO’en og Valbys borgere inviteres til en gratis fyraftenskoncert med musik af bl.a. Copland, Bach, Grieg, Beethoven, Strauss og Rossini. Orkestrets koncertmester, Jon Gjesme, dirigerer. Med besøget på Ålholm Skole håber orkestret at glæde børnene med iørefaldende musik – og give dem et lille og forhåbentligt uforglemmeligt indblik i den klassiske verden.
Aktiviteterne på Ålholm Skole og i Akacieparken sker i sam­arbejde med Valby Kunstår 2013.
I februar 2012 besøgte orkestret Rigshospitalet.
KLASSISK MUSIK UD AF KONCERTSALEN
15. januar kl. 10:00-12:30 / Musik på Herlev Hospital
16. januar kl. 9:30-12 / Orkestrets musikere overrasker elever og lærere med musik i klasselokalerne på Ålholm Skole i Valby
16. januar kl. 15-17 / Valbys Akaciepark: Minikoncerter i private hjem, workshops, lektiehjælpen mv.
17. januar kl. 15:30-16:30 / Gratis koncert med hele symfoni­orkestret i aulaen på Ålholm Skole i Valby
Copenhagen Phil
Kommunikationsansvarlig (barselsvikar) Louise Nabe
Rosenørns Allé 22, 5. 1970 Frederiksberg C
M: 28 93 23 22. T: 33 91 11 99
nb@copenhagenphil.dk www.copenhagenphil.dk
Dette nyhedsbrev udgives af Copenhagen Phil.
©Copenhagen Phil 2019