PM. Stor julekoncert med Copenhagen Phil & Københavns Drengekor facebook
Copenhagen Phil, Hele Sjællands Symfoniorkester

PM. Stor julekoncert med Copenhagen Phil & Københavns Drengekor

Én af julens faste traditioner er Copenhagen Phils opførelser af Bachs Juleoratorium. Den både 14. og 15. december danner Københavns Domkirke ramme om fortællingen – med de mange klassiske musikere, et hold fremadstormende solister og hele Københavns Drengekor.
Traditionen tro markerer Copenhagen Phil sammen med Køben­havns Drengekor julen med Bachs Juleoratorium – en koncert, der med få undtagelser har fundet sted hvert år siden 1974. I år med drengekorets faste dirigent Ebbe Munk i spidsen for de 90 drenge, 25 herresangere, 30 orkester­musikere og fire fremtrædende solister.

Musikalsk julemagi

Når Københavns Domkirke igen i år åbner dørene til den store julekoncert, byder tonerne af de første tre kantater i Bachs Juleoratorium julen velkommen i det smukke kirkerum. Med et fyrværkeri af jublende kor, alvorlige salmer, flotte og gribende arier og så Bachs orkester, hvor solostemmerne på skift optræder som fløjte, obo, violin og trompet.

Fire smukke solostemmer

Den vigtige rolle som evangelist besidder tenoren Benjamin Glaubitz, og bas-partiet synges af Levente Páll. På damesiden står mezzosopran Stepanka Pucalkova samt den fremragende sopran Denise Beck, der bl.a. har modtaget Léonie Sonnings Musikpris og P2’s Talentpris, er en fast del af Wiener Symfonikernes Strauss-ensemble og synger på de største scener i ind- og udland. Tekstgrundlaget i Juleoratoriet er biblens beretning om Kristi fødsel, om englenes forkyndelse for hyrderne, om hyrdernes tilbedelse af det lille barn, om Kristi navngivning og beretningen om de vise mænds komme.

Historisk Juleoratorium

Bach komponerede oratorier til de vigtigste af kirkeårets fester. Derfor kender man et Juleoratorium, et Kristi Himmelfartsoratorium, et Påskeoratorium og endelig har der formentlig også eksisteret et Pinseoratorium.
Juleoratoriets seks dele er oprindeligt tænkt som seks kantater med til­knyt­ning til hver sin af julens helligdage. Førsteopførelsen fandt sted i julen 1735 i Leipzig – de tre første kantater på hhv. første, anden og tredje juledag, den fjerde ved festen for Kristi Omskærelse, den femte 1. søndag efter nytår og den sjette ved Epiphaniasfesten. Ved koncerten i Københavns Domkirke opføres kun de tre dele, der har direkte berøring med julen.
 
Samme koncert spilles den 13. december kl. 19:30 i Sct. Bendts Kirke i Ringsted.
PRAKTISK INFO
”JULEKONCERT”
Copenhagen Phil
Københavns Drengekor
14. december 2018 kl. 19:30
15. december 2018 kl. 16:00
Københavns Domkirke
Dirigent / Ebbe Munk
Solister / Denise Beck, sopran / Stepanka Pucalkova, mezzo /
Benjamin Glaubitz, tenor / Levente Páll, bas
Bach / Juleoratorium I-III
Copenhagen Phil
Kommunikationsansvarlig (barselsvikar) Louise Nabe
Rosenørns Allé 22, 5. 1970 Frederiksberg C
M: 28 93 23 22. T: 33 91 11 99
nb@copenhagenphil.dk www.copenhagenphil.dk
Dette nyhedsbrev udgives af Copenhagen Phil.
©Copenhagen Phil 2019