PM. Karen-Lise Mynster foran Copenhagen Phil facebook
Copenhagen Phil, Hele Sjællands Symfoniorkester

PM. Karen-Lise Mynster
foran Copenhagen Phil

Copenhagen Phil sætter fokus på et af alle tiders største mesterværker, når Karen-Lise Mynster den 15. april træder foran det hele 100 mand store orkester og tager publikum med på en rejse bag om Richard Strauss’ fabelagtige Also Sprach Zarathustra. Orke­strets kom­men­de chef­diri­gent, Toshiyuki Kamioka, står på dirigent­podiet.

Mageløst mesterværk

Richard Strauss’ mesterværk Also Sprach Zarathustra er i cen­trum fredag den 15. april kl. 17 i Konservatoriets Koncertsal. Værket er et af de mest kendte klassiske musikstykker over­hoved­et – et kosmisk drama inspireret af Nietzsches filo­so­fi­ske og kontroversielle værk af samme navn – men måske mest kendst fra Stanley Kubricks kultfilm Rumrejsen 2001.

Reumertvinder som historiefortæller

Karen-Lise Mynster er historiefortælleren, der sammen med Copenhagen Phil tager pub­li­kum bag om mu­sik­ken og ind i den ge­ni­ale kom­po­nists uni­vers. Her mød­er vi Strauss, der le­ve­de si­de om si­de med Nietzsches kri­tik af Gud og men­ne­ske­hed­en – tan­ker, der vok­se­de i na­zis­mens kred­se. Strauss af­sky­e­de na­zi­smen, men blev i 1933 al­li­ge­vel ud­nævnt til led­er af Det Tred­je Rig­es Reichs­mu­sik­kam­mer af sel­ve­ste Goeb­bels. I den­ne ver­den af om­strid­te tank­er og to­ner op­stod Also Sprach Za­rat­hus­tra – ån­de­løs fæ­no­me­nal mu­sik, der med Co­pen­ha­gen Phil ved instru­ment­er­ne fold­er sig ud i al sin stor­hed.
Karen-Lise Mynster modtog i juni 2015 en Reumert for Årets Kvindelige Hovedrolle – og det er Copenhagen Phils chef­diri­gent fra sæson 2016/2017, japanske Toshiyuki Kamioka, der står på dirigentpodiet.

Bag Om Musikken

Koncerten er en del af Co­pen­ha­gen Phils nye ‘Bag Om Mu­sik­ken’ kon­cert­for­mat. To gange hver sæson in­vi­te­rer orkestret pub­li­kum bag om mu­sik­ken og ind i dens even­tyr­lig­e, kom­plek­se og for­un­der­lige ver­den med én af Dan­marks ­stør­ste skue­spil­le­re i front. Ved den første ‘Bag Om Musikken’-koncert i oktober 2015 var Jesper Christensen hi­sto­rie­for­tæl­le­ren til Sjo­sta­ko­vitjs dramatiske 10. Symfoni. Koncerten fik fem stjer­ner i Kris­te­ligt Dag­blad, der bl.a. anmeldte den med ordene:
“Premieren blev en bragende succes … snarere be­rig­et end be­lært lyt­te­de vi skarpere end normalt til de fire væl­di­ge sat­ser. Bifaldet var såre velfortjent … salen var stuvende fuld.”
Copenhagen Phil spiller i sæson 2016/2017 endnu to ‘Bag Om Musikken’-koncerter. I september 2016 med Lars Mikkelsen som fortæller til Prokofievs Romeo og Julie samt i april 2017 med Jesper Christensen og Stravinskijs bane­bryd­ende Le Sacre du Printemps.
Karen-Lise Mynster.
Toshiyuki Kamioka.
PRAKTISK INFO
“BAG OM MUSIKKEN: ALSO SPRACH ZARATHUSTRA”
15. april 2016 kl. 17:00
Konservatoriets Koncertsal
Copenhagen Phil
Dirigent / Toshiyuki Kamioka
Fortæller / Karen-Lise Mynster
Instruktør / Kasper Sejersen
R. Strauss / Also Sprach Zarathustra
Fælleskoncert med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
Billetter / www.copenhagenphil.dk
Pris / 190-390 kr. inkl. gebyr.
Unge u. 25 år 50% rabat
Copenhagen Phil
Kommunikationsansvarlig (barselsvikar) Louise Nabe
Rosenørns Allé 22, 5. 1970 Frederiksberg C
M: 28 93 23 22. T: 33 91 11 99
nb@copenhagenphil.dk www.copenhagenphil.dk
Dette nyhedsbrev udgives af Copenhagen Phil.
©Copenhagen Phil 2019