English Copenhagen Phil

AdministrationAgnete Skibsted
Luk

Agnete Skibsted: ast@copenhagenphil.dk

Jeg er født i 1973 i København og blev optaget på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 1991 hos daværende professor Milan Vitek på violin. Har været fastansat på Stenløse Musikskole, Zahles Musikskole og Frederiksberg Musikhøjskole. Ydermere assistance og langvarige kontrakter i danske orkestre, herunder ikke mindst Copenhagen Phil.

Jeg har haft flere tillidshverv på Frederiksberg Musikhøjskole, hvor jeg har været en del af pædagogisk råd, bestyrelsen samt lærerrådsformand. Jeg var bl.a. med til at stifte tilbuddet ”Særligt Intensivt Forløb” for motiverede og talentfulde børn. I årene 2005-2007 var jeg på studieophold hos Géza Szilvay i Finland for at få mere indblik i metoden bag det pædagogiske system Colour Strings.

Jeg har virket som produktionsleder i Copenhagen Phil fra 2007-2013. I sommeren 2014 blev jeg færdig med diplomuddannelsen “kunst og kulturformidling for børn og unge” på Odsherred Teaterskole/Scenekunstens Udviklingscenter. Udover at varetage Copenhagen Phils formidling af den klassiske musik til børn og unge, er jeg producent og out reach-ansvarlig. Dette er i forbindelse med vore samarbejder med erhvervslivet og de events, der skabes med vores mangefacetterede koncertformater.

Det ligger mig meget på sinde, at dette arbejde fungerer som et bindeled mellem den etablerede kunst, der forankret i tradition, rækker ud efter generationer af nye kulturbrugere.

Jeg har igennem tiden haft mange store koncertoplevelser, men to skiller sig særligt ud: Verdis Requiem med Christoph Eschenbach og Mahlers 5. symfoni med Fabio Luisi.