English Copenhagen Phil

MUSIK PÅ TVÆRS

Med Copenhagen Phils pædagogiske pro­jekt, Mu­sik På Tværs, spil­ler or­kest­ret hvert år sko­le­kon­cert­er for om­kring 6000 børn og unge fra he­le Sjæl­land og de om­kring­lig­gen­de øer.

Musik På Tværs koster 30kr. pr. elev og består af tre tilbud:
• lærerkursus, hvor undervisningsmaterialet til de tre koncertprogrammer bliver gennemgået
• besøg på skolen af et ensemble fra orkestret
• koncert i Konservatoriets Koncertsal med det sto­re sym­fo­ni­or­kest­er

Vision

I Copenhagen Phil bring­er vi for­mid­ling­en af klas­sisk mu­sik ud, hvor børn­e­ne har de­res dag­lig­dag. Vi del­er det sto­re sym­fo­ni­or­kest­er op i min­dre en­sem­bler og fyld­er klas­se­vær­el­ser­ne med mu­sik på høj­e­ste ni­ve­au.

Når vi er ude på sko­ler­ne, er det vo­res for­nem­me­ste op­gave at væk­ke elev­er­nes nys­ger­rig­hed for klas­sisk mu­sik og ska­be en stem­ning af, at no­get gan­ske sær­ligt skal ske. For der er ik­ke noget mere fan­ta­stisk end at op­leve lev­en­de mu­sik helt tæt på!

Kulminationen sker i kon­cert­sal­en, hvor børn­e­ne op­lev­er ‘deres’ mu­si­ke­re i det fi­ne kon­cert­tøj og i den stem­nings­fuld­e kon­cert­sal. Her mød­er de sym­fo­ni­or­ke­stret med alt, hvad op­lev­el­sen rum­mer af mu­si­kalsk stor­hed og kraft. Mul­ti­kunst­ne­ren Carl Quist-Møller tegn­er li­ve og gui­der børn­e­ne igen­nem kon­cert­en.

Lærerkurser og ensemblebesøg

Lærerkurserne foregår på Det Kgl. Danske Musik­kon­ser­va­to­ri­um:


• Program A: 30. januar 2017 kl. 14:00 – 16:00 

• Program B: 31. januar 2017 kl. 14:00 – 16:00
• Program C: 1. februar 2017 kl. 14:00 – 16:00

Ensemblebesøg i klasserne ligger i uge 9 fra den 27. februar til 3. marts 2017.

Undervisningsmateriale til program A er klar den 9. januar 2017.

Kontakt
Pædagogisk ansvarlig /
Agnete Skibsted Tönshoff: ast@copenhagenphil.dk

 

Tilmeld


Musik På Tværs video: