English Copenhagen Phil

Bestyrelsen består af:

Jan Holm Møller (Konsulent Foresight, næstformand)

Sune Bang (Direktør Kommunikationsbureauet København)

Frederik Wiedemann (Særlig rådgiver for transport-, bygnings- og boligministeren)

Simon Aggesen (Frederiksberg kommune)

Henrik Boye Byrådsmedlem (Solrød Kommune, Region Sjælland)

Annette Wiencken (Region Hovedstaden)

Stine Lolk (Tivoli)

Rasmus Nørby (Bratsch og tillidsmand)

Andreas Fosdal (Obo)